กรุงไทยแจงอายัดบัญชีลอตเตอรี่อำนาจพนักงานสอบสวน

กรุงไทยชี้แจงว่าการอายัดบัญชีเงินฝาก ปฏิบัติตามพนักงานสอบสวน เพื่อรอผลการตรวจสอบ รายงานข่าวจากธนาคารกรุงไทย ปิดเผยถึงการรายงานข่าวเกี่ยวกับอดีตตำรวจถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 30 ล้านบาท และต่อมามีผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ดังกล่าวและตำรวจได้ให้ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี อายัดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย ขอชี้แจงว่าการอายัดบัญชีดังกล่าว ธนาคารปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 ซึ่งพนักงานสอบสวนมีอำนาจสั่งให้ธนาคารอายัดบัญชีไว้ก่อนได้ เพื่อประกอบการพิจารณา สืบสวน สอบสวนตามอำนาจหน้าที่ โดยการอายัดเป็นการกันเงินไม่ให้ถอนออกเพื่อรอผลการสอบสวน แต่เงินยังคงอยู่ในบัญชีของลูกค้า ซึ่งได้มีการแจ้งลูกค้า เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews