ทอท.ยันไม่เอื้อ “คิงเพาเวอร์” ช่วยเท่าเทียมกันทุกราย

ทอท.ยืนยันไม่เอื้อ “คิงเพาเวอร์” ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการเมืองเท่าเทียมกัน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่มีผู้ชุมนุมประท้วงปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2551 คณะรัฐมนตรีในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับ ทอท.มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขึ้น-ลงอากาศยาน และค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยานให้แก่สายการบิน โดยให้ตั้งงบประมาณชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากกรณีนี้ ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนั้น ให้ ทอท.พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจที่ท่าอากาศยานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสนามบิน ต่อมามีสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศช่วงต้นปี 2553 มีการรวมตัวและชุมนุมประท้วงตามสถานที่สำคัญ ๆ หลายแห่ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของประเทศอย่างมากและส่งผลกระทบการดำเนินธุรกิจของสายการบินและผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ทั้งที่สุวรรณภูมิและดอนเมือง เนื่องจากต่างประเทศเกิดความวิตกต่อสถานการณ์ดังกล่าวและสายการบินยกเลิกการเดินทางมาประเทศไทยหลายสายการบิน

นายนิตินัย กล่าวว่า จากทั้ง 2 เหตุการณ์หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ โดยในส่วนของ ทอท.กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ที่เป็นคู่สัญญากับ ทอท.ทุกราย โดยมีการปรับลดค่าเช่าพื้นที่และค่าตอบแทน การเลื่อนระยะเวลาปรับขึ้นค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารและสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งขยายอายุสัญญาออกไปตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี โดยในส่วนของบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากทั้ง 2 เหตุการณ์อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนระยะเวลาปรับขึ้นค่าตอบแทน รวมทั้งการขยายอายุสัญญา โดย ตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วว่ามาตรการที่คิงเพาเวอร์ได้รับความช่วยเหลือนั้น ยังอยู่ภายในอำนาจการพิจารณาของ ทอท.เนื่องจากมูลค่าการลงทุนของโครงการยังไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

สำหรับประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่า ทอท.ใช้หลักฐานที่ไม่ชอบไปแสดงต่อศาลมีเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน ไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐและผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้น เนื่องจากข่าวที่ปรากฏไม่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องใด จึงไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ อย่างไรก็ตาม ทอท.ขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทุกรายที่เป็นคู่สัญญาให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของรัฐและผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ให้ได้รับความเสียหาย.-สำนักข่าวไทย