บ้านย่านสนามหลวงขอให้เข้มงวดดูแลสัตว์เลี้ยง

กทม. ขอความร่วมมือในช่วงงานพระราชพิธีฯ ประชาชนร่วมกันดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือน ต.ค. 60 นั้น กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายในหลายภารกิจที่เกี่ยวข้อง

อาทิ การจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ การดูแลความสงบเรียบร้อยทางกายภาพด้านถนน สายไฟฟ้า สายสื่อสาร ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณโดยรอบพระราชพิธี  นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยยังได้ดำเนินการดูแลสุนัขและแมวจรจัดบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง เพื่อให้พระราชพิธีที่จัดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ โดยตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 59 เป็นต้นมา สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจสุนัขและแมวจรจัดอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบันพบสุนัขจรจัด 81 ตัว และแมวจรจัด 10 ตัว และได้จัดส่งไปดูแลต่อ ณ ศูนย์พักพิงสุนัขประเวศ สำหรับสุนัขและแมวที่มีเจ้าของมาแสดงตนได้ดำเนินการลงทะเบียนและทำประวัติไว้เรียบร้อยแล้ว และในช่วงใกล้พระราชพิธีจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณตรอก ซอกซอยที่ใกล้เคียงทุกวัน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ท้องสนามหลวง ตลอดจนพื้นที่ในเส้นทางเสด็จและใกล้เคียง โปรดดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้อยู่ภายในบริเวณบ้านเรือนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย . ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews