รัฐดันสารพัดกฎหมายดูแลคนมีรายได้น้อย

“กอบศักดิ์” รับตอนนี้รัฐกำลังดันกฎหมายยกระดับชีวิตคนจน และดูแลชุมชนเกือบ 10 ฉบับ หวังมีผลบังคับใช้ในปีนี้ทิ้งทวนก่อนเลือกตั้ง เชื่อถ้าทำเสร็จจะเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งสำคัญ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังเร่งออกกฎหมายใหม่รวมเกือบ 10 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับล่าง

โดยเฉพาะการดูแลคนยากจนให้ได้รับโอกาส ลดคามเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) จะเร่งอนุมัติ ก่อนส่งให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบ และเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสนช.พิจารณา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในในปี 61 นี้ต่อไป “รัฐบาลตั้งใจใช้เวลาในช่วงปี 61 นี้ ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชน และชุมชนออกมาให้เสร็จทั้งหมด เพราะถ้าไม่ทำตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะมีโอกาสผลักดันออกมาหรือไม่ โดยกฎหมายที่ออกมาทั้งหมดถือเป็นส่วนสำคัญของการปฏิรูปครั้งประเทศไทยครั้งสำคัญ ที่จะกำหนดอนาคตของประเทศในในอนาคต โดยตอนนี้มีกฎหมายบางฉบับผ่านการเห็นชอบจากครม.แล้ว และยังมีต่อคิวเข้าอีกหลายฉบับ รัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันกฎหมายทั้งหมดออกมา และทั้งหมดจะเป็นกฎหมายใหม่ทั้งสิ้น”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews