อุตสาหกรรมเดินหน้าพัฒนาเอสเอ็มอีเข้ายุค4.0

กสอ.ดันแผนขับเคลื่อนเอสเอ็มอี-โอทอปปี 61 เข้าสู่ยุค4.0 พร้อมดึงองค์กรระดับโลกเข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเสริมศักยภาพ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 61 กสอ. มีแผนในการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีในยุค 4.0 ภายใต้แนวคิด 4 เครื่องมือ 1 กลยุทธ์

ประกอบด้วย บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ, พัฒนาระบบการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต, การลดการใช้แรงงานในกระบวนการผลิต และ ส่งเสริมและพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งมีกลยุทธ์ที่เน้นพัฒนาการรวมกลุ่มทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการต่อยอดของเอสเอ็มอี ไทยให้เข้มแข็ง

นอกจากนี้กรมฯยังมีมาตรการพิเศษ คือการพา “เอสเอ็มอีไทย สู่ ยุค4.0” ส่งเสริมประกอบการทั้งเอสเอ็มอี และโอทอป จำนวนกว่า 50,000 ราย ด้วย 9 มาตรการภายใต้แผนงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ขยายศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ไอทีซี) พร้อมทั้งดึงเอาองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยและระดับโลกกว่า 20 ราย เช่น เอสซีจี ปตท. เข้ามาเป็น “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีไทย รวมถึงการสร้างโอกาสให้กับเอสเอ็มอีและคนทำสตาร์ทอัพให้ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุนจากทางภาคเอกชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews