Archive Month: July 2017

เป็นที่ทราบกันดีว่า ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่เคล็ดลับที่ทำให้เด็กๆ ชาวฟินแลนด์มีคุณภาพการศึกษาที่ดี ไม่ใช่เพราะการสางระบบหรือปรัชญาเบื้องหลังเพียงอย่างเดียว แต่ยังอยู่ที่อาหารการกินอีกด้วย โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟินแลนด์ตะวันออก ได้ทำการศึกษาเป็นเวลานาน 3 ปี ส่วนเคล็ดลับที่ทำให้เด็กฉลาดและมีไอคิวสูงๆ คือการให้เด็กได้รับประทานผลไม้ ผัก เนื้อปลาก และธัญพืชรวม

READ MORE