Category : Health News

จัดมหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพ ครั้งที่ 2 “เวทีคืนข้อมูลสาธารณชน” สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดมหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพ ครั้งที่ 2 “เวทีคืนข้อมูลสาธารณชน”

READ MORE

ปัจจุบันพบว่าประชากร ในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิต 3 ใน 4 มีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งโรคดังกล่าว ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรค แต่เป็น ผลจากการมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย ทานอาหารหวาน มัน เค็มมาก พักผ่อนน้อย และมีความเครียด ส่งผลให้ ความดันเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงขึ้น น้ำหนักตัวเกิน จนกระทั่งอ้วน ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อตามมา

READ MORE

ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้น

READ MORE

“การปลูกผักกินเอง”นอกจากจะประหยัด มีผักปลอดสารพิษไว้กินแล้ว หากลองฝึกให้เด็กๆ ลงมือทำด้วยจะช่วยให้พัฒนาทั้งทักษะร่างกาย ทักษะสมอง และพื้นฐานเรื่องอารมณ์จิตใจที่เหมาะสมตามวัย ปรับทัศนคติของเด็กที่ไม่ชอบกินผักได้ดีอีกด้วย รนกร วังขนาย ตัวแทนจากโรงเรียนนอกกะลา หนึ่งในสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง กล่าวว่า หากพูดถึงศัตรูในใจเด็ก ส่วนใหญ่หนึ่งในนั้นคงเป็น “ผัก”แน่นอน การปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับรับประทานเองในครอบครัวเพียงพื้นที่เล็กๆ สามารถทำให้เกิดกระบวนการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการรับประทานผักเกิดแก่เด็กจากที่เกลียดผักให้กลายเป็นเด็กที่รักการรับประทานผัก เด็กจะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นผักที่เขาปลูกเองค่อยๆ โตขึ้น พ่อแม่ก็จะรู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้กันเวลาได้เห็นลูกมีความสุข เมื่อได้รับประทานผักจากแปลงผักของเขาเอง ‘ชวนลูกปลูกผัก’เติมความรู้พัฒนาทักษะ thaihealth ยิ่งไปกว่านั้นทำให้เกิดการเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรจนเกิดเป็นนิสัย ซึ่งจะปลูกฝังให้เกิดความรัก ความหวงแหน และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การรับรู้เป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้มองเห็นคุณค่าความงดงามของสิ่งแวดล้อม รนกร บอกต่อว่า ครอบครัวชนบทสามารถทำให้ลูกเรียนรู้ได้โดยง่ายเนื่องจากวิถีชีวิตจะอยู่กับธรรมชาติและต้นไม้ สำหรับชุมชนเมืองมีพื้นที่สำหรับใช้ในการเพาะปลูกน้อย เพียงพื้นที่หน้าบ้านหรือระเบียงสามารถปลูกผักตะกร้า หรือปลูกผักแนวตั้ง ถ้วย กะละมัง ขวดพาสติก ก็สามารถเพาะปลูกได้ ซึ่งปัจจุบันมีองค์ความรู้เรื่องของการปลูกผักในพื้นที่เล็ก ๆ มากมาย อย่างเช่นเว็บไซต์ของ สวนผักคนเมือง ก็มีทั้งองค์ความรู้และศูนย์เรียนรู้ที่กระจายอยู่หลายพื้นที่ให้ได้ศึกษาและนำมาปรับใช้ในบ้านได้ไม่ยาก เทคนิคการสอนลูกปลูกผัก

READ MORE

บัว เป็นพรรณไม้น้ำที่งดงามและมีประโยชน์มากมาย จนได้รับการขนานนามให้เป็น “ราชินีไม้น้ำ” บัวมีหลากหลายสายพันธุ์ ถ้านำมาทำอาหารก็จะนิยมใช้บัวสาย ถ้านำมาใช้เป็นยาก็จะนิยมใช้บัวหลวง ซึ่งมีทั้งบัวหลวงขาวและบัวหลวงแดง ทุกส่วนของบัวสามารถนำมาทำอาหารคาวหวานได้ตั้งหลายอย่าง อาทิ ผัดสายบัว แกงกะทิสายบัว แกงส้ม เมี่ยงใบบัว น้ำรากบัว รากบัวเชื่อม ข้าวเหนียวเปียกเม็ดบัว และในองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรค หมอแผนไทยสามารถนำทุกส่วนของบัวเข้ายารักษาโรคต่างๆ เช่น เกสรดอกไม้ทั้ง 5 เป็นยาบำรุงหัวใจ

READ MORE

ชื่ออื่น : ตาเสือ, ตาปู่, ขมิ้นดง, เชือย, โทกาส้า, พุแกทิ้ , เส่ทู่เก๊าะ ต้มดง, มะยมหางก่าน, มะหังก่าน, มะฮังก่าน, มะอ้า, ยมหังก่าน, เย็นดง, เลาหาง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker ชื่อวงศ์ : MELIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตาเสือ เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงได้ถึง 25 เมตร เปลือกต้นมีความหนาแตกเป็นสะเก็ดหลุดล่อนออก ตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีเหลือง ใบตาเสือ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบคี่ ออกเรียงสลับกัน มีใบย่อยประมาณ 3-7 คู่ ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบกลมเบี้ยว ส่วนขอบใบเรียบเป็นคลื่นๆ ใบมีขนาดความกว้างประมาณ 3-7 เซนติเมตร และความยาวประมาณ 6-18 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบเกลี้ยงเป็นสีเขียวเข้ม ดอกตาเสือ ออกเป็นช่อแยกแขนงยาว โดยจะตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง […]

READ MORE

วัยทองแล้วไง ไม่เป็นบ้างก็ให้รู้ไป ถ้าคุณกำลังรับมืออยู่กับวัยอัญมณีที่ว่านี้ ขอให้กำลังใจและขอบอกเล่าถึงเคล็ด(ไม่)ลับนำมาฝากสำหรับสาว ๆ (เหลือน้อย)ทุกคน เรียนรู้คู่มือวัยทองแล้วรับรองว่า ไม่ต้องกลัว หรือไม่ต้องวูบ (วาบ) เพราะวัยนี้อีก

READ MORE

มีการประมาณว่า คนไทยจำนวน ๑ ใน ๓ ของประเทศ คือ ราว ๒๐ ล้านคน ในทุกวันนี้ เดิน ขับรถ กินข้าว ทำงาน หรือ แม้กระทั่งตอนไปจ่ายกับข้าว เดินห้าง แล้วใช้มือถือแนบกับหู คุยไปด้วย ทำภารกิจไปด้วย แม้กระทั่งเด็กๆก็มีแนวโน้วใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น เด็กป.๑ – ป.๒ ในโรงเรียนดังๆในเมืองใหญ่กว่าครึ่งห้อง เอามือถือไปโรงเรียน และใช้ application ต่างๆในเครื่อง ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการใช้มือถือ เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาตลอดระหว่างบริษัทผู้ผลิตมือถือ นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริโภค ในปี ๑๙๙๘ มีการประกาศ Vienna Resolution ในเรื่องผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟออกมา ซึ่งรวมทั้งโทรศัพท์มือถือด้วย หลังจากนั้นก็มีความพยายามศึกษาและการวิจัยถึงอันตรายของโทรศัพท์มือถือต่อสุขภาพมาโดยตลอด….

READ MORE

กระหายน้ำเป็นแค่สัญญาณบอกให้ดื่มน้ำ แต่ไม่ได้หมายความว่าสูญเสียน้ำ เราสามารถสังเกตตนเองว่าผิวเริ่มมีการขาดน้ำ โดยดูจากสัญญาณเตือน น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในร่างกาย ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ถ้าร่างกายขาดน้ำเซลล์ในร่างกายจะทำงานได้ไม่ดี ส่งผลต่อระบบย่อยอาหาร การดูดซึมอาหารการขับถ่ายของเสียระบบหมุนเวียนเลือดไม่ดี ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การกระหายน้ำ อ่อนเพลียง่าย ปวดศีรษะ ผิวพรรณแห้งกร้าน ไม่สดใส มีริ้วรอย ผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นรวมถึงการมีเซลลูไลท์ โดยเมื่ออายุมากขึ้นผนังเซลล์ที่ทำหน้าที่ปกป้องเซลล์ผิวจะถูกทำลายจากสิ่งรอบตัวได้ง่าย ทำให้เซลล์สูญเสียศักยภาพในการกักเก็บน้ำไว้ในเซลล์ สุขภาพผิวเริ่มเสื่อมถอย เป็นสัญญาณเตือนว่าผิวขาดน้ำ

READ MORE

ยอ เป็นพืชพื้นเมืองในแถบโพลีเนเซียตอนใต้ แล้วแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นๆ ภาษามาเลย์เรียกเมอกาดู ในหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกโนนู เป็นไม้ยืนต้น ต้นสี่เหลี่ยม เปลือกต้นเรียบ ใบสีเขียวเข้ม ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ ฐานดอกติดกันแน่นเป็นทรงกลม ผลทรงยาวรี เมื่ออ่อนสีเขียว พอสุกเปลี่ยนเป็นสีขาวนวล เนื้อนุ่ม รสเผ็ด กลิ่นแรง มีเมล็ดจำนวนมาก สีน้ำตาลเข้ม

READ MORE