Category : Travel News

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีนั้น ออกจะเป็นเรื่องแปลก และน่าอัศจรรย์ หากใครได้มาเห็นวัดพระธาตุสุโทน ที่อ.เด่นชัย จ.แพร่ แล้วมีคนบอกว่าทั้งหมดที่เห็นนี้เป็นฝีมือของเจ้าอาวาสที่อายุเพียง 30 กว่าปี ชื่อหลวงพ่อมนตรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าครูบาน้อย บางคนบอกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อ ว่าเป็นไปได้ยังไงที่อดีตของพระรูปนี้เป็นลูกชาวนาในพื้นที่ อ.เด่นชัย เคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย และเรียนหนังสือแค่ชั้นประถมปีที่ 7 จากนั้นก็ต้องออกด้วยเหตุผลเพราะต้องการบวช จนถึงปี 2521( อายุ 18) ก็เริ่มก่อสร้างวัด จากนั้นอีก 17 ปี ก็แล้วเสร็จและกลายเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งของภาคเหนือ ชนิดที่ใครมาเห็นแล้วอาจตื่นตะลึงกับความสวยงาม ว่าไม่เคยเห็นที่ใดจะอลังการเท่าวัดนี้ วัดพระธาตุสุโทน ประกอบพิธีฝังลูกนิมิตเมื่อปี 2540 โดยสมเด็จพระบรมฯเสด็จแทนพระองค์ เป็นที่ปลาบปลื้มให้กับประชาชนชาวอำเภอเด่นชัย และชาวจังหวัดแพร่เป็นอย่างยิ่ง วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวัดที่สวยงามตามลักษณะของสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสาน ที่หลวงพ่อมนตรีได้จำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญๆของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นได้แก่ พม่า จีน และลาว โดยเลือกเอา จุดเด่นของแต่ละแห่งมารวบรวมไว้ที่วัดนี้ เป็นการผสมผสานที่ลงตัว ทำให้มีลักษณะต่างจากวัดทั่วไป นอกจากจะนำเอาสุดยอดงานด้านพุทธศิลป์ของล้านนา ที่มีชื่อเสียงมารวมกันไว้ที่เดียวแล้ว ยังระดมช่างฝีมือชั้นยอดที่เรียกว่า”สล่า”ของภาคเหนือมาร่วมกัน ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยมีหลวงพ่อมนตรีควบคุม ออกแบบ และลงมือก่อสร้างด้วยตัวเองในส่วนที่เป็นงานชิ้นสำคัญๆ บ่อยครั้งที่มีผู้พบเห็นหลวงพ่อกำลังทำงานบนนั่งร้านหลังคาโบสถ์ หรือกำลังปั้นโครงพระพุทธรูปก่อนที่จะให้ช่างฝีมือดำเนินการต่อ […]

READ MORE

ศาสนสถานที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของพัทลุง ในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัด และยังเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ไทยและเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์โปรดในการเสด็จมาเยือนอีกด้วย และเมื่อเป็นวัดที่มีทำเลอยู่บริเวณเชิงเขาคูหาสวรรค์ (เขาหัวแตก) ซึ่งเป็นที่ราบสูง และมีภูเขาล้อมรอบเกือบทุกด้าน ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “วัดคูหาสูง” หรือ “วัดสูง” โดยสันนิษฐานว่า มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นประมาณ พ.ศ. 2112 – 2133 ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง

READ MORE

จากศาลากลางจังหวัดหลังเก่าที่สร้างขึ้นในกลิ่นอายสถาปัตยกรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 6 สู่การบูรณะ เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัดอันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของอนุชนรุ่นหลัง โดยในปีพ.ศ.2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิด พิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันนี้เพียงแค่ก้าวเข้าสู่อาณาบริเวณพิพิธภัณฑ์ ทุกคนจะสะดุดตากับ งานประติมากรรมร่วมสมัยที่สะท้อนให้เห็นว่าราชบุรีกำลังเดินหน้าสู่ความเป็นเมืองแห่งศิลปะในอนาคต อย่างไรก็ตามภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดง 5 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ – สภาพทางภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยาของจังหวัดราชบุรี – ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของราชบุรีจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่พบในจังหวัดราชบุรีเรียงตามลำดับยุคสมัยเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โบราณวัตถุที่โดดเด่นนอกจากพระแสงดาบราชศัสตราประจำมณฑลราชบุรีแล้วยังมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีศิลปะขอมแบบบายนเป็น 1 ใน 5 องค์ที่ขุดพบในประเทศไทยซึ่งมีสภาพสมบูรณ์งดงามที่สุด – เผ่าชนชาติพันธุ์วิทยาของจังหวัดราชบุรีจัดแสดงเรื่องราวชาวจังหวัดราชบุรีที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ชาวไทยพื้นถิ่นภาคกลางชาวไทยจีนชาวไทย-ยวนชาวไทยมอญชาวไทยกะเหรี่ยงชาวไทยลาวโซ่งชาวไทยลาวเวียงและชาวไทยเขมรลาวเดิม – มรดกดีเด่น – ราชบุรีในปัจจุบันจัดแสดงสภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรีในปัจจุบันรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

READ MORE

วัดพระงาม หรือ วัดโสดาพุทธาราม เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีโบราณสถานสำคัญอยู่ภายในบริเวณวัด เรียกกันว่า ‘เนินวัดพระงาม’ ซึ่งมีการค้นพบพระเจดีย์ขนาดสูงใหญ่สมัยทวาราวดี รวมถึงขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูปศิลาหักพัง พระเสมาธรรมจักร กวางหมอบ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ และพระพิมพ์ดินเผา ซึ่งเป็นของเก่าแก่ฝีมืองดงามมาก และยากจะหาที่อื่นเทียบได้ โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบนั้นล้วนแต่เป็นของเก่าสมัยทวาราวดี ซึ่งเป็นสมัยเดียวกับวัตถุที่ค้นพบบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ถึงการที่เรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดพระงาม เนื่องมาจาก พระพุทธรูปดินเผาที่ขุดได้จากบริเวณวัดนี้ มีความงดงามเป็นเลิศนั่นเอง ปัจจุบันได้มีการจัดเก็บวัตถุโบราณบางส่วนไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอีกหลายชิ้นเก็บรักษาไว้ที่องค์พระปฐมเจดีย์ 

READ MORE

      เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากฝีมือของชาวลาวครั่งที่อพยพจากเวียงจันทน์มาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพวกเขาได้นำฝีไม้ลายมือในการทอผ้าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 200 ปีมาด้วย โดยผู้หญิงในหมู่บ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันทอผ้าที่ส่วนใหญ่เป็นผ้ามัดหมี่ต่อตีนจก ผ้ายกดอกลายเชิงแบบเก่า ซึ่งยังคงยึดการสร้างสรรค์ลวดลายตามขนบโบราณ เช่น ลายด่านเมืองลาว ลายนาค ลายด่านใหญ่ เป็นต้น ปัจจุบันศูนย์ทอผ้ามี 2 กลุ่มด้วยกัน กล่าวคือ ศูนย์ทอผ้าบ้านโคกหม้อ อยู่ข้างวัดโคกหม้อ เป็นกลุ่มทอผ้าไหม และศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านโคกหม้อ หมู่ 2 หลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ที่เป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

READ MORE

ถ้ำพระพุทธ

By : -

หนึ่งใน 20 โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดตรัง ซึ่งมีความเป็นมายาวนานกว่าร้อยปี โดยถ้ำพระพุทธ หรือ วัดถ้ำพระพุทธแห่งนี้ มีชื่อเสียงเลื่องลือในเรื่องการเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเทริดมโนราห์จำนวนมากอันเป็นเครื่องประดับศีรษะรูปมงกุฎอย่างเตี้ยที่มีกรอบหน้าอย่างมโนราห์ นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมจะรู้สึกสะดุดตากับพระนอนองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานบริเวณหน้าถ้ำ จากนั้นจะรับรู้ได้ถึงความขรึมขลังจากบรรยากาศสงบเงียบที่มีพระพุทธรูปโบราณมากมายอยู่ภายใน นอกจากนี้ทางวัดยังได้เก็บรักษาสมบัติเครื่องใช้ของคนชั้นสูง เช่น เครื่องลายคราม เครื่องถมทอง ฯลฯ ซึ่งของโบราณทุกชิ้นนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

READ MORE

สถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนมริเริ่มขึ้นจากเหตุผลที่อ่างเก็บน้ำหนองญาติ มีเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่ เป็นแหล่งน้ำที่ติดกับ เขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จปฏิบัติภารกิจเมื่อปี พ.ศ.2505 รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไปและจังหวัดนครพนมมีแม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำโขง ลำน้ำก่ำ แม่น้ำสงคราม จึงทำให้จังหวัดนครพนม มีสัตว์น้ำมากมาย หลายชนิดและกลายเป็นแหล่งน้ำที่ สำคัญในการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นแหล่ง รวมสัตว์น้ำและปลาหลายชนิดทั้ง ชนิดที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย และ  ด้วยดำริของ ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีคนที่ 22 พิจารณาเห็นสมควรที่จะจัดตั้งสถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง ขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ เพื่อรวบรวม พันธุ์สัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำโขง ลำน้ำก่ำ แม่น้ำสงคราม ไว้เพื่อแสดงให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้ชมและศึกษาหาความรู้ ฉะนั้นเทศบาลเมืองนครพนม

READ MORE

อุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2549 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พืชสวนโลก ที่มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในกลุ่มเกษตรกร โดยภายในบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้มีการจัดภูมิสถาปัตย์ อย่างสวยงาม โดดเด่นด้วยหอคำหลวง อันเป็นอาคารสถาปัตยกรรมล้านนาที่สวยงาม และแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่งๆ ในการจัดแสดงพันธุ์ไม้ได้อย่างเป็นสัดส่วน  โดยตั้งแต่บริเวณประตูทางเข้า จะพบต้นสนดึกดำบรรพ์อายุกว่า 250 ล้านปีทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว และเมื่อเข้าไปภายใน คุณจะได้ชื่นชมสวนประเภทต่างๆ ได้แก่ สวนไทย เป็นพื้นที่จัดแสดงพืชสวนเขตร้อน และสวนที่อยู่ภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจก เช่น อาคารพืชทะเลทราย สวนสมุนไพร เรือนไทยสี่ภาค เรือนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น นอกจากนี้ ทางอุทยานราชพฤกษ์จะเปิดอาคารหอประวัติพืชสวนไทย ให้นักท่องเที่ยวได้ชมสีสันแห่งพรรณไม้เมืองหนาว รวมทั้งการจัดเทศกาลไม้งามต่างๆ เช่น เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ตั้ง : […]

READ MORE

สนุกไปกับทางเดินน่าอัศจรรย์ภายในเขาวงกตคดเคี้ยวไปมาที่รายล้อมด้วยต้นข้าวโพดขนาบสองข้างทาง หรือใครที่อยากชมความงามจากมุมสูงก็สามารถเดินขึ้นไปชมภาพอันอลังการของเขาวงกตต้นข้าวโพดแห่งนี้ ได้บนหอสังเกตการณ์ที่สูง 34 ฟุตซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดชมวิวสุดพิเศษของที่นี่และสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูป ก็อย่าลืมโพสท่ากลางทุ่งทานตะวัน เหลืองอร่ามที่เบ่งบานรับแสงแดดสดใสเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเคยได้มาสัมผัสความมหัศจรรย์ของกาญจนบุรี

READ MORE

วัดพระพุทธบาทยโสธรโบราณสถานสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งอยู่บนเนินทรายริมฝั่งแม่น้ำชีทัศนียภาพสวยงามสงบร่มเย็น ได้แบ่งสัดส่วนเป็นเขตโบราณสถานและโบราณวัตถุชัดเจน ภายในได้ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปปางนาคปรก และศิลาจารึก นับว่าเป็นสิ่งมงคลที่ประชาชนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้บูชาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญมีเจดีย์วัดพระพุทธบาทยโสธร ชั้นแรกมีการจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสานครั้งอดีต และเป็นห้องสมุดสำหรับค้นคว้าพระธรรมวินัย พระไตรปิฎก ชั้นที่ 2 จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนบูรพาจารย์ ส่วนชั้นสุดท้ายได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุประดิษฐานในบุษบกแกะสลักสีทอง นอกจากนี้พระอุโบสถวัดยังประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย

READ MORE