Blog

สบส.รุกนโยบายพัฒนาเมดิคัลฮับ ชู จ.ปราจีนบุรี เป็นเมืองนำร่องสุขภาวะดี  แบบครบวงจร  ด้านสมุนไพร บุคลากรด้านแพทย์แผนไทยต่อยอดและผลิตเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล  ขยายตลาดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มอาชีพให้กับคนในชุมชน ให้สามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

READ MORE

เรียนรู้ตำนานเมืองโบราณผ่าน “เมืองคณฑี” ชุมชนโบราณที่ไม่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของลำน้ำปิง โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมหาวชิราวุธสยามมกุฏราชกุมาร ได้เสด็จเยือนเมืองกำแพงเพชรครั้งที่ 2 เมื่อปีพ.ศ.2450 ทรงกล่าวถึงชุมชนบ้านโคนว่า “คงเป็นเมืองมาแต่โบราณแต่หาคูหรือเชิงเทินและกำแพงไม่ได้”  ทั้งนี้ วัดเก่าที่อยู่ในบริเวณนี้คือ วัดกาทึ้ง มีสิ่งก่อสร้างสำคัญคือ อุโบสถก่อด้วยอิฐแผ่นใหญ่ ถัดจากอุโบสถไปทางทิศตะวันออกเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่กว่าก่อด้วยอิฐแผ่นใหญ่เช่นเดียวกัน พระประธานภายในวิหารตามโคกเนินยังพบเศษภาชนะดินเผาแบบธรรมดาและแบบเผาไม่แกร่งไม่เคลือบและเครื่องเคลือบแบบสุโขทัย

READ MORE

สำนักงานสาธารณสุขอุดรธานี ห่วงโรคหน้าร้อนระบาด ทั้งอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ไข้ไทฟอยด์ แนะควรดื่มที่น้ำสะอาด ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ที่สำคัญต้องช่วยกันกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

READ MORE

ที่นี่ไม่ใช่แค่ตลาดนัดธรรมดา แต่เป็นตลาดที่คืนลมหายใจให้อดีตกลับมาสู่ความมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยความร่วมแรงใจร่วมใจกันของคนภายในชุมชนตลาดเจ็ดเสมียน ห้องแถวไม้ริมน้ำแม่กลอง กลายเป็นฉากชีวิตที่มีสีสัน

READ MORE

ตักบาตรและถวายสังฆทาน เสริมสุขภาพดี ในวันที่ 10 พ.ค ที่กำลังจะถึงนี้ ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา หลายครอบครัววางแผนที่จะไปทำบุญ ปฏิบัติธรรม หรือตักบาตร ถวายสังฆทาน

READ MORE

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่นายเอมานูเอล มาครอง จากพรรคก้าวหน้า ชนะนางมารีน เลอแปน คู่แข่งอดีตหัวหน้าพรรคแนวร่วมแห่งชาติ

READ MORE

Hello world!

By : -

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

READ MORE