Blog

 เพียงแค่ชั่วหลับตา ปีนี้ก็ผ่านพ้นเทศกาลฉลองปีใหม่ของคนไทยไปถึง 3 เทศกาล ตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่สากล วันตรุษจีน และวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของคนไทย เวลาทำงานอย่างเที่ยงตรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจริงๆ วันนี้ก็ล่วงเข้ามาเป็นวันที่ 115 ของปีนี้ และอาจเป็นวันที่ล่วงเลยมาถึงหลักพันหรือหลักหมื่นของเส้นทางชีวิตของใครบางคน

READ MORE

กอบศักดิ์ชี้ต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม กฎหมายและคน เพื่อขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ระบุ คุณภาพแรงงานไม่ตรงความต้องการตลาด

READ MORE

    เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากภายในวัดนี้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากลังกา ประมาณปี พ.ศ. 2435

READ MORE

ปกติแล้ว เมื่อผู้หญิงเริ่มย่างเข้าสู่วัยทอง ร่างกายจะเริ่มสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ร้อนวูบวาบ ปวดเมื่อย กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ อารมณ์ไม่คงที่ อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคบางชนิด เช่น โรคหัวใจ โรคกระดูกพรุน

READ MORE

แผนการครั้งประวัติศาสตร์ของสหภาพยุโรป(อียู)ในการแบ่งรับผู้อพยพ 160,000 คนที่มีอยู่ในอิตาลีและกรีซให้กับประเทศสมาชิกอียู ปรากฏว่ามีจำนวนไม่ถึง 40,000 คนเท่านั้นซึ่งได้ที่อยู่ใหม่ภายในกำหนดเส้นตายเดือนกันยายน

READ MORE

ถ้ำผาแดง

By : -

เป็นถ้ำที่มีความยาวมากที่สุดในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ภายในยังน่าตื่นตาด้วยด้วยหินงอกหินย้อย สายน้ำตก และลำธารขนาดใหญ่ ในอดีตถ้ำแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่หลบภัยของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

READ MORE

คุ้นหน้าคุ้นตากันดี สำหรับดาราสาวมากความสามารถอย่าง คุณนุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา เจ้าของรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2555 ในสาขานักแสดงนำหญิงดีเด่น จากละครเรื่อง ‘บ่วง’ ที่เธอรับบทเป็น ‘แพง’

READ MORE

สบส.รุกนโยบายพัฒนาเมดิคัลฮับ ชู จ.ปราจีนบุรี เป็นเมืองนำร่องสุขภาวะดี  แบบครบวงจร  ด้านสมุนไพร บุคลากรด้านแพทย์แผนไทยต่อยอดและผลิตเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล  ขยายตลาดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มอาชีพให้กับคนในชุมชน ให้สามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

READ MORE

เรียนรู้ตำนานเมืองโบราณผ่าน “เมืองคณฑี” ชุมชนโบราณที่ไม่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของลำน้ำปิง โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมหาวชิราวุธสยามมกุฏราชกุมาร ได้เสด็จเยือนเมืองกำแพงเพชรครั้งที่ 2 เมื่อปีพ.ศ.2450 ทรงกล่าวถึงชุมชนบ้านโคนว่า “คงเป็นเมืองมาแต่โบราณแต่หาคูหรือเชิงเทินและกำแพงไม่ได้”  ทั้งนี้ วัดเก่าที่อยู่ในบริเวณนี้คือ วัดกาทึ้ง มีสิ่งก่อสร้างสำคัญคือ อุโบสถก่อด้วยอิฐแผ่นใหญ่ ถัดจากอุโบสถไปทางทิศตะวันออกเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่กว่าก่อด้วยอิฐแผ่นใหญ่เช่นเดียวกัน พระประธานภายในวิหารตามโคกเนินยังพบเศษภาชนะดินเผาแบบธรรมดาและแบบเผาไม่แกร่งไม่เคลือบและเครื่องเคลือบแบบสุโขทัย

READ MORE

สำนักงานสาธารณสุขอุดรธานี ห่วงโรคหน้าร้อนระบาด ทั้งอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ไข้ไทฟอยด์ แนะควรดื่มที่น้ำสะอาด ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ที่สำคัญต้องช่วยกันกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

READ MORE